Оглас за именовање судија поротника

Оглас за именовање судија поротника

Високи савет судства је дана 04.10.2019. године донео Одлуку о броју судија поротника у судовима и објавио оглас за именовање судија поротника, за мандатни период од пет година, и то за Виши суд у Лесковцу за 16 судија поротника.

Овде можете погледати све информације у вези овог огласа.

Овде можете преузети саопштење Вишег суда у Лесковцу у вези датог огласа. 

Троје нових судија у Вишем суду у Лесковцу

Троје нових судија у Вишем суду у Лесковцу

Дана 20.06.2019. године, на свечаној седници свих судија Вишег суда у Лесковцу, ступиле су на функцију судије овог суда:

  • судија Сузана Арсић
  • судија Мирољуб Цакић
  • судија Александар Перуновић

Судије су изабране одлуком Високог савет судства дана 04.06.2019. године.

Јавни конкурс за пријем државних службеника

 Јавни конкурс за пријем државних службеника

 

ВИШИ СУД У ЛЕСКОВЦУ, на основу члана 45. став 1, чл. 46, 47, 54, 55 и 62 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС” бр.79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), чл.15, 17, 18, 19, 20, 21. и 22. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС” бр.41/07 и 109/09), чл. 12. ст.3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (,,Службени гласник РС“ бр.68/15, 85/15 и 81/16), дописа Председника Врховног касационог суда СУ I-1 272/17 од 29. новембра 2017. године и дописа СУ I-1 272/2017-1 од 8. децембра 2017. године, а у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Лесковцу V Су бр. 6/16 од 20.01.2016. године, оглашава јавни конкурс за

Опширније: Јавни конкурс за пријем државних службеника

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

На основу члана 61. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), чл. 12. ст. 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, чл. 96 Закона о изменама и допунама Закона о државним службеницима (Сл.Гласник РС бр. 95/18), чл. 4, 5 и6.Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 2/19) и Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Лесковцу V Су.бр.36/19 од 04.03.2019. године,

Опширније: Интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места

Ранг листа кандидата

Ранг листа кандидата

Ранг листа кандидата који су конкурисали за пријем судијских приправника у Вишем суду у Лесковцу.

Преузми документ