Судска пракса

         Грађанска материја

       -  Камата на трошкове поступка    

       -  Износ трошкова поступка    

       -  Закључак са седнице грађанског одељења одржане 16.05.2014.године  

       -  Суђење у разумном року Р4 и 161/15 

       -  Суђење у разумном року Р4 и 215/15 

       -  Суђење у разумном року Р4 и 89/15 

       -  Суђење у разумном року Р4 п 108/15 

       -  Суђење у разумном року Р4 п 74/15 

       -  Суђење у разумном року Р4 п 104/15

       -  Суђење у разумном року Р4 и 205/15

       -  Суђење у разумном року Р4 и 609/15

 

 

     Кривична материја

       -  Кж1 бр. 1099/17

       -  К бр. 59/16

       -  К бр. 23/15

       -  К бр. 4/16

       -  7Кж.1 бр. 481/16

       -  3 Кж бр. 116/16

      Рехабилитација:

                    Предмет                                                                             
  Предмет: Рех.бр. 5/10  oд 04.03.2010 прочитај
  Предмет: Рех.бр. 6/10  oд 18.03.2010                         прочитај         
  Предмет: Рех.бр. 7/10  oд 18.02.2010                         прочитај                
  Предмет: Рех.бр. 8/10  oд 09.04.2010                             прочитај             
  Предмет: Рех.бр. 23/10 oд 26.11.2010                       прочитај