Корисни линкови

Уставни суд Србије - http://www.ustavni.sud.rs

 

Виши суд у Нишу - http://www.ni.vi.sud.rs 

Виши суд у Новом Саду - http://www.ns.vi.sud.rs

Виши суд у Панчеву - http://www.pa.vi.sud.rs

Виши суд у Сремској Митровици - http://www.sm.vi.sud.rs

Виши суд у Сомбору - http://www.so.vi.sud.rs

Виши суд у Суботици - http://www.su.vi.sud.rs

Виши суд у Зрењанину - http://www.zr.vi.sud.rs

Виши суд у Пироту - http://www.visisudpirot.rs

Виши суд у Јагодини -  http://www.ja.vi.sud.rs

Виши суд у Крагујевцу - http://www.visisudkg.net

Виши суд у Шапцу - http: //www.sa.vi.sud.rs

Виши суд у Врању - http://www.vr.vi.sud.rs

Виши суд у Смедереву - http://sd.vi.sud.rs

Виши суд у Београду - http://www.bg.vi.sud.rs

 

Основни суд у Нишу - http://www.ni.os.sud.rs

Основни суд у Новом Саду - http://www.ns.os.sud.rs

Основни суд у Кикинди - http://www.sudkikinda.org.rs

Основни суд у Панчеву - http://www.pa.os.sud.rs

Основни суд у Сремској Митровици - http://www.sm.os.sud.rs

Основни суд у Сомбору - http://www.so.os.sud.rs

Основни суд у Суботици - http://www.su.os.sud.rs

Основни суд у Вршцу - http://www.vr.os.sud.rs

Основни суд у Зрењанину - http://www.zr.os.sud.rs

Основни суд у Лесковцу - http://www.le.os.sud.rs

 

Врховни касациони суд - http://www.vk.sud.rs

 

Апелациони суд у Београду - http://www.bg.ap.sud.rs

Портал привредних судова у Републици Србији - http://www.portal.sud.rs

Први основни суд у Београду - http://www.prvi.os.sud.rs

 

ИНСТИТУЦИЈЕ У ВЕЗИ СА ПРАВОСУЂЕМ

Правосудни центар за обуку и стручно усавршавање - http://www.pcsrbija.org.rs/

Заступник РС пред Европским судом за људска права - http://www.zastupnik.gov.rs/

 

АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ

Адвокатска комора Србије - http://www.advokatska-komora.co.rs/

Адвокатска комора Војводине - http://www.akv.org.rs/

Адвокатска комора Београда - http://www.akb.org.rs/

Адвокатска комора Ниша - http://www.advokatska-komora.co.rs/nis/

 

УДРУЖЕЊА СУДИЈА, ТУЖИЛАЦА И ДРУГИХ ПРАВНИКА

Друштво судија Србије - http://www.sudije.rs

Удружење судија за прекршаје - http://www.usudprek.org.rs

Удружење тужилаца Србије - http://www.uts.org.rs

Млади правници Србије - http://www.mps.org.rs/ser/

 

ВЛАДА СРБИЈЕ И МИНИСТАРСТВА

Влада Републике Србије - http://www.srbija.gov.rs/

Министарство спољних послова - http://www.mfa.gov.rs/Srpski/indexs.htm

Министарство одбране - http://www.mod.gov.rs/

Министарство унутрашњих послова - http://www.mup.gov.rs/

Министарство финансија - http://www.mfin.gov.rs/

Министарство правде - http://www.mpravde.gov.rs/

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - http://www.minpolj.gov.rs/

Министарство економије и регионалног развоја - http://www.merr.gov.rs/

Министарство рударства и енергетике - http://www.mre.gov.rs/

Министарство за инфраструктуру - http://www.mi.gov.rs/

Министарство за државну управу и локалну самоуправу - http://www.drzavnauprava.gov.rs/

Министарство трговине и услуга - http://www.mtu.gov.rs/

Министарство за науку и технолошки развој - http://www.nauka.gov.rs/

Министарство просвете - http://www.mp.gov.rs/

Министарство омладине и спорта - http://www.mos.gov.rs/

Министарство здравља - http://www.zdravlje.gov.rs/

Министарство за телекомуникације и информационо друштво - http://www.mtid.gov.rs/

Министарство рада и социјалне политике - http://www.minrzs.gov.rs/

Министарство животне средине и просторног планирања - http://www.ekoplan.gov.rs/

Министарство културе - http://www.kultura.gov.rs/

Министарство за Национални инвестициони план - http://www.mnip.gov.rs/

Министарство за Косово и Метохију - http://www.kim.gov.rs/

Министарство вера - http://www.mv.gov.rs/

Министарство за дијаспору - http://www.mzd.gov.rs/

Министарство за људска и мањинска права - http://www.ljudskaprava.gov.rs/