Служба за помоћ и подршку оштећенима и сведоцима

Поштовани/а

           На основу упутства Високог савета судства о начину приступа, систему рада, и начину поступања службе за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима, у Вишем суду у Лесковцу је почела са радом Служба за помоћ и подршку сведоцима и оштећенима. Циљ ове службе је да обезбеди логистичку и сваки други вид помоћи и подршку сведоцима и оштећенима, пре, за време и после сведочења.

            Како би се што лакше по себе и ефикасније за судски поступак приступили суду и на тај начин избегли негативне последице сведочења позивамо Вас да, уколико то желите користите услуге наше службе.

            У нашем суду обезбеђена је посебна просторија за сведоке у којој ће те бити одвојени од окривљених, њихових породица и пријатеља. Можете добити све правне информације о вашем сведочењу ( где ће те сведочити, ко ће осим вас бити у судници, како судница изгледа, као и информације како изгледа сам поступак сведочења). Међутим, са запосленим у служби нећете моћи да разговарате о садржини Вашег исказа, нити ћете моћи да добијете правне савете које се тичу самог сведочења.

             Контакт особа је Данијела Станковић и Станојевић Јелена, телефон 016/250-313

                                                                                                    Судска упрва